Od początku Wielkiego Postu aktywnie trwamy w oczekiwaniu na specjalnego Gościa, a w zasadzie na Jego relikwie. Codziennie po Mszy Świętej modlimy się za wstawiennictwem Jana Pawła II. Jeszcze w grudniu otrzymaliśmy w darze relikwię krwi tego Świętego. Jan Paweł II słynął min. z zamiłowania do pielgrzymek. Również i tym razem zanim trafił do nas odbył daleką podróż. Z Polski do Gwatemali, z Gwatemali do Chile i z Chile do… Bulo Bulo. Relikwie są darem naszego przyjaciela misjonarza ojca Tomasza Jarosza OMI. Ojciec Tomasz przed swoim powrotem z misji pragnął szerzyć na kontynencie kult świętego Jana Pawła II. Jesteśmy mu wdzięczni za ten ogromny dar. Niech święty Jan Paweł II wstawia się za Polskimi misjonarzami i znajdującą się pod ich opieką młodzieżą. Jego pomoc bardzo nam się przyda, zwłaszcza w pracy w internacie…