Wrzesień w większości krajów Ameryki Południowej jest miesiącem poświęconym Pismu Świętemu. Jest to czas,  który skłania nas do głębszej medytacji słów, jakie od wieków kieruje do nas Pan Bóg, czekając naszej odpowiedzi.
W naszym internacie odpowiedziałyśmy: „Tak, Panie Boże, chcemy słuchać i podążać za Twoimi słowami, pełnymi miłości i miłosierdzia. Chcemy wypełniać twoje nakazy i służyć Ci najlepiej jak potrafimy!”
Dlatego też w tym roku za „przewodnika” wybrałyśmy Davida i jego psalmy. Któż, jak on, chciał być tak blisko Pana Boga, pomimo że grzeszył wiedział, że Bóg jest Najwyższym Dobrem i nie ma nic bez Niego, a wszystko jest z Nim. Dziewczynki poznały historię króla Davida od momentu namaszczenia go przez proroka aż do jego śmierci.
Każdy dzień rozpoczynałyśmy od czytania jednego, wybranego psalmu i w taki też sposób kończyłyśmy każdy dzień. Oprócz tego dziewczynki przygotowywały teatry obrazujące sceny z życia króla Davida, a cały miesiąc zamknęłyśmy  dwoma konkursami: plastycznym, w którym należało namalować wybrany moment z życia Davida, oraz konkurs wiedzy biblijnej ogólnej; tu było trochę trudniej ;)
Jak widać na załączonych zdjęciach największa radość była z teatrów i z nagród ;)