W Polsce sroga zima, a w Boliwii końcówka lata i czas powrotu do internatu i do szkoły.
Początkiem lutego powitaliśmy w naszym internacie 20 dziewczynek, które u nas zamieszkały oraz 4 dziewczynki, którym udzielana jest pomoc w zadaniu domowym oraz douczanie w przedmiotach, z którymi mają problem w szkole.
Powróciła do nas większość dziewczynek z poprzednich lat, co jest dla nas sygnałem dużego zaufania ze strony rodziców jak i samych dzieci.
Pierwszą mszę świętą środową, podczas której modlimy się za wszystkich którzy pracowali, pracują i będą pracować w naszym internacie, jak i za wszystkie dziewczynki, które mieszkały mieszkają oraz będą mieszkać w naszym internacie, zainaugurowaliśmy 7-go lutego. Kazanie wygłosił Padre Tomasz Denicki, który akurat u nas gościł.
Rok szkolny w szkole Świętego Marka rozpoczęto od odśpiewania hymnu boliwijskiego, po czym nastąpiły liczne przemówienia i powitania uczniów oraz ich rodziców.
Następnym punktem w programie była ch’alla czyli ofiara kadzenia  składana Pachamamie ( na małym ognisku pali się miniaturowe przedmioty, a jakie, to zależy od tego o co się prosi Pachamame), całość się polewa od czasu do czasu piwem, a gęsto unoszący się dym zanosi błagania do Pachamamy.
Następnie błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym udzielił Padre Michał i nie omieszkał on obficie pokropić wodą święconą wyżej wspomnianą ch’allę ;). Życzył również wszystkim uczniom wytrwałości w nauce oraz żeby zawsze szli drogą z Panem Jezusem.
Pierwszy tydzień upłyną nam pod znakiem przypominania sobie i poznawania reguł według, których funkcjonuje nasz internat. Szkolenie z bezpieczeństwa przeprowadziła hermana Mariela; teraz już wszyscy czujemy się bezpiecznie ?
Tegoroczne grono pedagogiczne przedstawia się w następującym składzie:
Dyrektor: Ksiądz Marcin Dudziński, przez dziewczynki i parafian nazywany Padre Martin.
W internacie pracują także siostra Mariela z zakonu Sług Jezusa, misjonarka świecka Małgorzata Siwiec oraz Rocio Escobar.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają swoją modlitwą i ofiarą, pamiętamy o Was w naszych codziennych modlitwach.