Patronat nad dzieciakami z Bulo Bulo:
Dom dla dzieci w Bulo Bulo, w Boliwii, istnieje dzięki Wam – wyłącznie. Wpłacający ofiary na nasze konto są dobroczyńcami i jedynymi patronami tego miejsca. Dziś możemy powiedzieć Bóg Wam zapłać. 
Nie możemy jednak oszukiwać siebie. To zbyt ryzykowny układ, by w nim trwać. Musimy myśleć o jutrze tego miejsca. Poszukujemy osób, które chciałyby podjąć się utrzymywania jednego dziecka na określony czas: pół roku, rok, dwa. 
Miesięczny, realny koszt utrzymania dziecka to 50 $ (obejmuje wyżywienie, opłatę za prąd, wodę, podstawową opiekę medyczną). Rodzice większości naszych dzieci płacą 1 realnej kwoty utrzymania. 

Miesięczna kwota, o którą prosimy to 50$. Pozwoli to nam na opłacenie dzieci, których rodzicie zwolnieni są z podstawowej opłaty. Uwaga! Jeśli nie stać Cię na taką wpłatę, możesz to uczynić z grupą znajomych, podając w formularzu zgłoszenia ich dane, adresy.

Warunki podjętej adopcji:
Jeśli podejmujesz się patronatu-adopcji jednego z naszych dzieci bądź pewien, że:
- otrzymasz od nas trzy razy w roku informacje na temat naszej pracy i sytuacji placówki;
- raz w roku możemy informować Cię o sytuacji adoptowanego dziecka;
- ofiarujemy w Twojej intencji Msze Święte w pierwszą środę każdego miesiąca
(W ten dzień nasze dzieciaki uczestniczą we Mszy Świętej, modlimy się za Was razem z nimi.)

Musisz wiedzieć, że:

- nie możesz wybrać dziecka, które chcesz adoptować;
- nie będzie możliwe utrzymywanie kontaktu listowego z dzieckiem;
- mamy prawo zmienić w ciągu roku wspierane przez ciebie dziecko (np. w sytuacji odejścia danego dziecka z naszego domu);

Skąd ta anonimowość naszej adopcji?
Wszystkie dzieci wiedzą o dobroczyńcach, którzy nam pomagają, modlimy się za Was wspólnie z dziećmi. Dzieci nie wiedzą jednak, kto przesyła pieniądze na ich utrzymanie i tym samym na utrzymanie placówki.
Dlaczego taka anonimowość? Przyglądaliśmy się różnym formom adopcji prowadzonych w krajach misyjnych. Widzieliśmy tez dużo problemów z nią związanych. Decydując się na ten rodzaj adopcji, mamy nadzieję uniknąć niektórych problemów adopcji na odległość. Zdajemy sobie sprawę, że do tej formy anonimowej adopcji dużo trudniej znaleźć zainteresowanych. Liczymy jednak, że tacy się znajdą.


Co musisz zrobić:


1. Skopiować i wypełnić poniżej podany formularz i przesłać go do nas na adres:  bulobulo08(tutaj małpka)yahoo.com z dopiskiem w temacie: „Adopcja bb”


Imię i Nazwisko / nazwa grupy, instytucji:
Adres zamieszkania:
Adres e- mail :
Telefon:

(ważne w przypadku braku e-maila)

Okres adopcji, na jaki się decydujesz:

Decyduję/my się na comiesięczne wspieranie domu dla dzieci w Bulo Bulo kwotą 50$, rozpoczynając od miesiąca ......................... roku  20.... do miesiąca ......................... roku 20.... . 

Droga przekazania pieniędzy:
a. konto bankowe bb – regularne wpłaty miesięczne 
b. odbiór przez wolontariusza darowizny z kilku miesięcy
• co roku jedna z wolontariuszek lub przyjaciele bb pojawiają się w Polsce na wakacjach, to oni mogą odebrać pieniądze z kilku miesięcy
c. inne.......................................................................................................

Ilość adoptowanych dzieci:
a. jedno dziecko
b. dwoje
c. inne...........................


2. Poczekać na odpowiedź i wskazówki (do dwóch tygodni).